VRIJHEID VERTELT: OPMAAT NAAR 80 JAAR VRIJHEID – 4 MEI IN DE GEMEENTE DONGEN

Programma dodenherdenking 2024

Op 4 mei vindt elk jaar de Nationale Dodenherdenking plaats. Om 20.00 uur worden in het hele land twee minuten stilte in acht genomen. Herdacht worden al diegenen die tijdens de Twee Wereldoorlogen zijn omgekomen of vermoord en allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.

Ook in onze Gemeente herdenken wij onze oorlogsslachtoffers. De herdenking in Dongen bestaat uit een herdenkingsbijeenkomst in De Cammeleur, gevolgd door een stille tocht en een herdenkingsplechtigheid bij de Bevrijdingskapel. De herdenking start om 18:45 uur in zaal 1+2 van de Cammeleur. De bijeenkomst in de Cammeleur is voor iedereen vrij toegankelijk.

Er zullen toespraken worden gehouden en ook muziek en zang ten gehore worden gebracht door zanggroep Tintelbelle en een ensemble van de Koninklijke Muziekvereniging Dongen. Er zijn toespraken namens het Voormalig Verzet, de gezamenlijke kerken en de Vereniging Militaire Veteranen Dongen.

Stille tocht en herdenking bij de Bevrijdingskapel

Na de herdenking volgt aansluitend rond 19:30 uur een stille tocht vanaf de Cammeleur naar de Bevrijdingskapel. De tocht voert via de Hoge Ham, door de Geer en de Nieuwstraat naar de kapel. De stoet wordt begeleid door leden van de Breda City Pipes & Drums. Bij de Bevrijdingskapel en het Oorlogsmonument volgen enkele toespraken. Om 20:00 uur luiden de klokken en wordt de Taptoe geblazen, gevolgd door twee minuten stilte.

Daarna worden er vijf kransen gelegd:

  • Namens de Gemeente Dongen.
  • Namens het Voormalig Verzet.
  • Namens de Vereniging Militaire Veteranen Dongen.
  • Namens de Groep Antifascisten.
  • Namens het OranjeComité Dongen.

Na de kranslegging krijgt u de gelegenheid om een persoonlijke groet of bloemen te leggen bij het Oorlogsmonument.

Vlagprotocol

Van zonsopkomst tot zonsondergang op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de doden. De vlag die gebruikt wordt is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.

Namens het Oranjecomité willen we alle Dongenaren, en in het bijzonder de bewoners langs de route van de stille tocht, verzoeken om -voor zover u hiertoe in de gelegenheid bent- het vlagprotocol van 4 mei te volgen. Tevens willen wij u verzoeken om op het moment van de stille tocht en tijdens de herdenking om 20:00 uur gepaste stilte in acht te houden.

Zoals eerder gemeld: de bijeenkomsten en herdenkingen zijn voor iedereen vrij toegankelijk.